Osobna iskaznica

Osnovni podaci

Tvrtka: Mlekarna Celeia, mljekarstvo i sirarstvo, d.o.o.
Sjedište: Arja vas 92, 3301 Petrovče
TRR: SI56 0242 6001 1425 485 (NLB d.d.)
SI56 0510 0801 4211 753 (Abanka d.d.)
SI56 3000 0000 1971 561 (Sberbank d.d.)
SI56 3500 1000 259 (BKS Bank AG)
ID za PDV: SI92813020
Osnovni kapital: 3.266.852,87 EUR
Godina osnivanja: Leta 1962
Pravni status: Društvo s organičenom odgovornošću
Upis u sudski registar: Okružni sud u Celju, 16.01.1990,
ul.br. 063/10053600
Matični broj: 5150957
Telefon centrala: +386 (03) 713 38 10
Faks: +386 (03) 713 38 41
Elektronska pošta: info@zelenedoline.si
Web stranica: www.zelenedoline.si